Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. " .  Falsafah Pendidikan Yayasan Islam Kelantan

  "Pendidikan Islam sebagaimana yang terangkan pengertian dalam istilah-istilah ta`lim,ta`dib,irsyad dan tadris adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan pontesi indevidu muslim sebagai hamba Allah dan khalifahNya di bumi secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan seimbang dari segi rohani,akliah,akidah,emosi dan jasmani berdasarkan kepada ajaran Islam.Usaha ini adalah bagi melahirkan muslim yang beriman,berilmu pengatahuan,beramal soleh dan layak berkhidmat untuk membangunkan keluarga,masyarakat,negara dan umat.''

  Hubungi Kami

    SMU(A) AHMADIAH BANGGOL JUDAH
    18500 MACHANG KELANTAN.

    09-9766677 (Am)
    09-9766532 (Pengetua)
    09-9766510 (Faks)
    abjb201@gmail.com
  PENAFIAN :
  SMU(A) Ahmadiah Banggol Judah tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat atau daripada kecacatan atau kesilapan kandungan di dalam laman web ini.
  Copyright © 2019 SMU(A)Ahmadiah Banggol Judah. All Rights Reserved. Designed By SMU(A)Ahmadiah Banggol Judah